FAKTI søger en uddannet socialrådgiver til at indgå i vores tværfaglige arbejde, hvor vi med en helhedsorienteret indsats arbejder for at bedre livsvilkår og udviklingsmuligheder for de kvinder, der opsøger vores tilbud.

FAKTIs socialrådgiver har at gøre med rådgivning indenfor udlændinge-, beskæftigelses-, social- og familieområdet, ofte i sager der involverer flere områder på én gang. En vigtig opgave er at formidle og bygge bro til det offentlige, for kvinder der selv har en dårlig systemforståelse, og som nemt kommer i klemme fordi de ikke kan forstå eller overskue deres egen situation.

FAKTIs socialrådgiver indgår som underviser ved vores ugentlige samfundscafé, hvor vi tager aktuelle emner op, og generelle problemstillinger som vi støder på i rådgivningen.
Desuden er det en vigtig opgave for socialrådgiveren at styrke vores netværk med eksterne samarbejdspartnere og øvrige kontakter.

OM FAKTI
FAKTI er et kulturhus for kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund. I FAKTI arbejder vi med en anerkendende og kravfri tilgang, for at fremme trivsel og vilkår for aktivt medborgerskab hos udsatte kvinder og deres familier. Vi arbejder tværfagligt, for at yde en nødvendig og helhedsorienteret indsats, hvor vi kommer til bunds i problemerne og hjælper rådsøgende ordentligt rundt i systemet. FAKTI tilbyder rådgivning ved socialrådgiver og sygeplejerske. Vi har desuden aktiviteter i terapihave, danskundervisning, yoga, dans og motion, samfundsundersvisning, fælles måltider, håndarbejde og socialt samvær.

OM DIG

 • Du har et interkulturelt blik på socialt arbejde og gerne erfaring med FAKTIs målgruppe.
 • Du har en anerkendende og nysgerrig tilgang til andre mennesker.
 • Du har erfaring som socialrådgiver og gerne indenfor flere områder af socialrådgiverfaget.
 • Der er en fordel, at du kender til arbejdet med social kontrol og vold i nære relationer.
 • Du kan arbejde selvstændigt og struktureret.
 • Du er tålmodig og empatisk i mødet med mennesker, som har behov for tæt støtte.
 • Du kan formulere dig klart og tydeligt i kommunikation med tolke og mennesker med begrænset dansk sprog og ringe systemforståelse, ligesom du er god skriftligt.

DU FÅR

 • Tæt tværfagligt samarbejde og sparring, med en lille gruppe professionelle og engagerede kolleger.
 • Stor selvbestemmelse og mulighed for at udvikle dit arbejdsområde.
 • Mulighed for fleksibilitet, på en arbejdsplads hvor er der højt til loftet.
 • Fast supervision med dine kolleger.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

 

Ansøgningsfrist: mandag d. 9. januar 2023 – samtaler holdes i uge 3

Ansøgning og cv sendes på mail til lise-lotte@fakti.dk

Kontakt om stillingen: Leder Lise-Lotte Duch, på telefon 28 40 92 25

Den ugentlige arbejdstid er 32-37 timer alt efter ønske

Løn efter kvalifikationer

FAKTIs adresse er Bispebjerg Bakke 6, 2400 København NV.